Chakrabalansering med eteriska oljor.

Äntligen kommer e-kursen ”Chakrabalansering med eteriska oljor”. Kursen innehåller information om chakrasystemet och hur du kan använda eteriska oljor för att stärka och balansera detta.

I kursen ingår en chakrameditation och den eteriska oljan Elemi. Elemi förenar och hjälper till att balansera de nedre och övre chakrana. Elemi skänker dig frid i kombination med total klarhet. Elemi är användbar vid alla typer av meditationer, men framförallt vid visualisering. Elemi hjälper oss att ta oss igenom rädslor, underlättar för oss att släppa taget och omfamna förändringar. Den skyddar, löser upp negativ energi och energiblockeringar.
Dessutom är den energihöjande och underlättar medkänsla, harmoni och enhet.

Du startar kursen när det passar dig. Var tredje dag under ca tre veckor får du ett dokument till din mail med information om chakran och eteriska oljor. Du får omgående tillgång till meditationen, och under kursens gång får du din eteriska olja skickat till dig.

Pris: 533 kronor
Anmälan: Skicka ett mail till elisabeth@ortdevan.se. När du betalar in avgiften till PlusGiro 784717-1 så är du med på tåget och all info skickas till dig som beskrivits ovan.